Politica de confidențialitate

Operatorul acestui site acordă o importanță deosebită protecției vieții private a vizitatorilor site-ului său web – denumiți în continuare utilizatori. Prelucrarea tuturor datelor puse la dispoziția operatorului are loc numai cu respectarea strictă a Regulamentului general de protecție a datelor (GDPR UE), precum și a tuturor celorlalte legi sau dispoziții privind protecția datelor aplicabile în statele membre ale UE. Aceasta se aplică în special procesării datelor cu caracter personal.

Responsabil cu prelucrarea datelor

Responsabil cu prelucrarea în ceea ce privește reglementările privind protecția datelor este: Marius Plescan, Hafnersteig 5, 1010 Viena, Mail: contact@escorteonline.ro

Definiții

Această declarație de protecție a datelor utilizează termeni legali definiți la articolul 4 GDPR. În conformitate cu aceasta, datele cu caracter personal sunt toate informațiile referitoare la o persoană fizică cel puțin identificabilă (art. 4 nr. GDPR). Termenul de prelucrare include fiecare tip de utilizare practic imaginabil în legătură cu datele cu caracter personal (art. 4 nr. 2 GDPR), adică de la colectare la distrugere.

Prelucrarea datelor la accesarea site-ului

Acest site web este găzduit de o gazdă web, Kolido – Furnizor de servicii Internet. De asemenea, gazda web trebuie să respecte GDPR-ul UE, precum și toate celelalte legi și reglementări privind protecția datelor aplicabile în statele membre ale UE datele sunt înregistrate și salvate în fișierele jurnal ale serverului. Sunt colectate următoarele date de utilizare: cererea (solicitarea), adresa protocolului Internet (adresa IP), tipul și limba browserului, precum și data și ora apelului. Gazda web folosește datele în numele operatorului acestui site pentru a permite afișarea corectă a acestuia. Menținerea funcționării permanente a site-ului și optimizarea continuă a site-ului, în beneficiul utilizatorului. Prelucrarea datelor sau prelucrarea datelor are loc pe baza unor interese legitime în sensul articolului 6 paragraful 1 f.) GDPR. Operatorul acestui site web garantează că datele nu vor fi contopite cu alte surse de date. Fișierele jurnal de server sunt stocate separat de datele personale ale utilizatorului, care sunt colectate prin intrări de formular și sunt șterse automat după 3 luni. că datele nu sunt contopite cu alte surse de date. Fișierele jurnal de server sunt stocate separat de datele personale ale utilizatorului, care sunt colectate prin intrări de formular și sunt șterse automat după 3 luni. că datele nu sunt contopite cu alte surse de date. Fișierele jurnal de server sunt stocate separat de datele personale ale utilizatorului, care sunt colectate prin intrări de formular și sunt șterse automat după 3 luni.

Prelucrarea datelor prin cookie-uri

Acest site web folosește așa-numitele „cookie-uri”. Cookie-urile sunt mici fișiere text care sunt stocate pe serverul web al operatorului sau pe platforma utilizatorului (PC, tabletă, smartphone etc.) și conțin date care permit site-ului să recunoască și să identifice browserul de internet al utilizatorului. Acest site web utilizează cookie-uri care sunt stocate pe platforma utilizatorului. Cookie-urile care au fost deja salvate pot fi șterse oricând prin intermediul browserului de internet. Prelucrarea datelor are loc pe baza intereselor legitime în sensul articolului 6 paragraful 1 f.) GDPR. Utilizarea acestui site web este mai ușoară pentru utilizator prin utilizarea cookie-urilor. Utilizatorul poate preveni sau restricționa stocarea cookie-urilor în orice moment folosind setările corespunzătoare din browserul său de internet. Operatorul subliniază

Prelucrarea datelor în legătură cu înregistrarea

La înregistrarea utilizatorului, următoarele date sunt obligatorii: e-mail, nume, parolă și categorie de utilizatori. Pe lângă alte conținuturi de interogare voluntară, sunt colectate și următoarele date: data și ora trimiterii și adresa protocolului Internet (adresa IP). Pe lângă informațiile furnizate voluntar, aceste date sunt prelucrate exclusiv în scopul procesării cererii de înregistrare și a activităților de utilizare care necesită înregistrare (de exemplu, contactarea altor utilizatori și efectuarea de evaluări). Prelucrarea datelor pentru datele obligatorii se realizează în baza Art. 6 Alin. 1 b.) Și Art. 6 Alin. 1 f.) GDPR, în caz contrar, de la Art. 6 Aliniatul 1 a) GDPR. Datele vor fi șterse imediat după îndeplinirea scopului de stocare,

Google Analytics

Acest site web utilizează funcții ale serviciului de analiză web Google Analytics. Furnizorul este Google Inc. – denumit în continuare Google. Google Analytics folosește și așa-numitele „cookie-uri”, care sunt stocate pe platforma utilizatorului și permit o analiză a vizitei site-ului. Datele generate de modul cookie sunt de obicei transferate către un server Google din SUA și stocate acolo. Google folosește datele în numele operatorului acestui site web pentru a evalua utilizarea site-ului, pentru a compila rapoarte cu privire la activitatea site-ului și pentru a oferi altora utilizarea acestui site către operatorul acestui site. Adresa protocolului internet (adresa IP) transmisă de Google Analytics nu va fi contopită cu alte date Google. Google este certificat ca certificat de protecție a confidențialității, care garantează conformitatea cu GDPR UE și cu toate celelalte legi și reglementări privind protecția datelor aplicabile în statele membre ale UE. În plus, operatorul a încheiat un contract de procesare a comenzilor cu Google. Acesta este un contract în care Google se angajează să protejeze datele transmise, să le prelucreze în conformitate cu reglementările privind protecția datelor în numele operatorului acestui site web și, în special, să nu le transmită terților. Prelucrarea datelor are loc pe baza intereselor legitime în sensul articolului 6 paragraful 1 f.) GDPR. Datele sunt necesare pentru a permite afișarea corectă a site-ului și pentru a optimiza continuu site-ul în beneficiul utilizatorului. Operatorul acestui site web utilizează Google Analytics doar cu anonimizare IP activată. Aceasta înseamnă că adresa de protocol a Internetului transmis (adresa IP) va fi scurtată de Google în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state contractante ale Acordului privind Spațiul Economic European înainte de transmitere. Doar în cazuri excepționale, adresa IP nestabilită va fi transferată pe un server Google din SUA și trunchiată acolo. Utilizatorul poate preveni sau restricționa stocarea cookie-urilor în orice moment folosind setările corespunzătoare din browserul său de internet. Operatorul subliniază că această opțiune poate limita capacitatea de utilizare a site-ului. Utilizatorul poate preveni, de asemenea, prelucrarea datelor prin descărcarea și instalarea pluginului de browser disponibil sub următorul link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Mai multe informații despre prelucrarea datelor pot fi găsite la http://www.google.com/analytics/terms/de.html sau la https://www.google.de/intl/de/policies/.

Google Maps

Acest site web folosește hărți din serviciul „Google Maps” furnizat de Google Inc. Informațiile privind protecția datelor din Google Analytics se aplică aici în consecință.

Informații generale despre ștergerea datelor

Ca principiu, datele vor fi șterse imediat după îndeplinirea scopului de stocare, iar perioadele legale de păstrare nu prevăd stocarea prelungită (a se vedea §§ 257 (1) HGB: 6 ani, 147 (1) AO: 10 ani) sau stocarea este necesară în scopuri de probă. Ștergerea corectă este verificată anual.

Măsuri de siguranță ale operatorului

Operatorul a luat măsuri de securitate organizatorică, contractuală și tehnică în conformitate cu stadiul actual al tehnicii pentru a se asigura că sunt respectate reglementările privind protecția datelor și că datele care fac obiectul prelucrării datelor sunt protejate împotriva manipulării accidentale sau intenționate, pierderii, distrugerii sau împotriva accesului persoanelor neautorizate Pentru a proteja oamenii. Măsurile de securitate includ, în special, transmiterea criptată a datelor între browserul utilizatorului și serverul operatorului.

Drepturile utilizatorului

Utilizatorul are dreptul de a solicita informații în orice moment cu privire la dacă și ce date cu caracter personal ale utilizatorului sunt procesate (art. 15 GDPR). Mai mult, utilizatorul are dreptul de a corecta datele incorecte (art. 16 GDPR) și dreptul de a restricționa procesarea (art. 18 GDPR). Dacă sunt îndeplinite cerințele Art. 17 GDPR, utilizatorul poate solicita, de asemenea, ștergerea datelor sale personale („dreptul de a fi uitat”). La cerere, datele personale ale utilizatorului trebuie publicate într-un format structurat, comun și care poate fi citit automat (art. 20 GDPR). Consimțământul pentru prelucrarea datelor în sensul articolului 6 alineatul (1) a) GDPR poate fi revocat de către utilizator în orice moment cu efect viitor. Dacă prelucrarea datelor are loc în baza articolului 6 f. ) GDPR, utilizatorul se poate opune procesării datelor cu efect pentru viitor, cu excepția cazului în care operatorul acestui site web poate dovedi motive convingătoare demne de protecție pentru prelucrarea care depășesc interesele, drepturile și libertățile utilizatorului sau prelucrarea servește pentru a afirma, exercita sau apărarea revendicărilor legale ale operatorului site-ului (Art. 21 GDPR). Dacă utilizatorul este de părere că prelucrarea datelor sale cu caracter personal încalcă reglementările privind protecția datelor, el poate depune o plângere la autoritatea de supraveghere responsabilă. sau prelucrarea servește pentru a afirma, exercita sau apăra pretenții legale ale operatorului site-ului (Art. 21 GDPR). Dacă utilizatorul este de părere că prelucrarea datelor sale cu caracter personal încalcă reglementările privind protecția datelor, el poate depune o plângere la autoritatea de supraveghere responsabilă. sau prelucrarea servește pentru a afirma, exercita sau apăra pretenții legale ale operatorului site-ului (Art. 21 GDPR). Dacă utilizatorul este de părere că prelucrarea datelor sale cu caracter personal încalcă reglementările privind protecția datelor, el poate depune o plângere la autoritatea de supraveghere responsabilă.

© 2020 EscorteOnline.ro
Ai peste 18 ani? Atenție, interzis minorilor!